Osobní garance
Z

Garantuji, že mé řešení Vás nepoškodí

Svou práci dělám správně a jsem si svou prací jistá. Vždy Vám navrhnu to nejlepší řešení.
Z

Garantuji, že převezmu rizika

Pokud se stane, že se přesto někde zmýlím, tak převezmu rizika a vzniklou škodu Vám uhradím.

Z

Garanci poskytnu písemně

Nemluvím do větru. Mé slovo platí. Proto svou garanci poskytuji písemně.

Písemnou garanci kvality práce by Vám měl být schopný poskytnout každy finanční poradce. 

Dá Vám ji ten Váš?