ALOKACE

Alokace je přerozdělení našich peněz, mezi jednotlivými typy investic.