BONITA

Bonita je ohodnocení toho, jak dobře budete schopni splácet svůj dluh.

Do bonity mimo jiné patří: věk, pohlaví, vzdělání, profese, rodinný stav, trvalé příjmy a pravidelné výdaje, jak vaše, tak celé domácnosti.

Dále se prověřuje v dostupných registrech zda máte další dluhy a jak je splácíte nebo jak jste je spláceli v minulosti.