DEBETNÍ KARTA

Debetní karta je platební karta, ze které můžete čerpat své vlastní prostředky a je vydána k vašemu běžnému účtu. Opakem je kreditní karta.