INVESTIČNÍ HORIZONT

Investiční horizont je doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak.

Dle investičního horizontu se rozhodujeme, do kterého typu investice dáme své peníze.