PODÍLOVÝ FOND

 

Podílový fond můžeme chápat jako souhr majetku, různých typů investic, jehož předpokladem je, že do budoucna přinese nějaký výnos.

Základním jednotkou je podílový list, který jeho majiteli určuje podíl na majetku daného fondu.

Typy investic můžou být například: akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity nebo devizy…