POJISTKA

Pojistka je písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.