POJISTNÁ ČÁSTKA

Pojistná částka je max. limit plnění z pojistné události.