POJISTNÁ DOBA

Pojistná doba je doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. Např. do 65let….