POJISTNÁ SMLOUVA

Pojistná smlouva je právní dokument, na základě kterého vzniká smluvní vztah mezi pojistníkem a pojistitelem. Smlouva je závazná pro obě strany a obsahuje údaje o její platnosti. Ukončení tohoto smluvního vztahu lze řešit pouze písemně. Zákonná výpovědní lhůta je 42 dní, před koncem pojistného období.

Smlouvu lze také ukončit bez udání důvodu v zákonné lhůtě 2 měsíců od jejího podpisu nebo pokud již není k pojištění důvod / potřebný pojistný zájem. Např. při prodeji auta, kdy platit pojištění za věc, kterou již nevlastním, nedává smysl.