POJISTNÉ

Pojistné je částka, kterou platíme za své soukromé pojištení.