ÚRAZ

Definice úrazu: Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Jednoduše řečeno, úraz je náhodný děj, který jsme nemohli ovlivnit. 

Úrazem tedy není, pokud stěhujete skříň, která na nás spadne. Bylo naší vůlí, že jsme tahali něco, co neodpovídalo našim možnostem. V tomto případě, by vám pojišťovna nic nezaplatila…….