DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

 

V rámci dědického řízení se vypořádává majetek po zemřelém a zjišťují se právní nároky pozůstalých. Pozůstalí dědí buď na základě závěti nebo na základě zákonných nároků. Pokud není závěť, dědické řízení se může řešit i několik let.

Ve smlouvách, které to umožňují, vždy udávejte obmyšlenou osobu, aby jste se vyhnuli zbytečným průtahům na nárok vyplacení peněz. Např. ve smlouvě životního pojištění nebo penzijního spoření.