OBMYŠLENÁ OSOBA

Obmyšlená osoba je taková, které vznikne právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného.

Vždy si určujte obmyšlenou osobu, abyste pojistné plnění dostali vyplaceno, co nejdříve.

Pokud by obmyšlená osoba byla určena zákonem, tak plnění z pojistné smlouvy vstupuje do dědického řízení a takovéto vypořádání může trvat i několik let.