LIKVIDITA

Likvidita znamená, jak rychle se dostanu ke svým penězům.

Vysoká likvidita je u rizikovějších investic a nízká likvidita je u méně rizikových investic.

Příklad: pokud chci peníze ze stavebního spoření, čekám 3 měsíce, až mi je spořitelna vyplatí – likvidita je tedy vysoká. Pokud chci peníze ze svých podílových fondů, mohu je mít na účtě za 3-7 dní, tzn. nízkou likviditu.