NEMOC

 

Nemoc je stav těla nebo mysli, který neumožňuje člověku vykonávat svou práci.

Ve vztahu k pojištění je důležitou informací to, že nemoc je z 95% příčinou toho, že je člověk neschopen pracovat nebo zemře. Pouze 5% tvoří úrazy. Avšak v pojistných smlouvách mnohonásobně převažuje pouze pojištění z důvodu úrazu. Na nemoci člověk zapomíná nebo je důvodem přesvědčení, že jeho rodině se nic nemůže stát……