POJISTNÁ HODNOTA

 

Pojistná hodnota  je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.