HOSPITALIZACE

Hospitalizace je pobyt ve zdravotnickém zařízení, který je nutný z důvodu vážnějšího úrazu nebo nemoci.

Pokud má člověk pojištěno toto riziko, bývá zpravidla plněno již od první strávené noci v nemocnici.