INVALIDITA

Invalidita je údaj, o kolik % klesla schopnost vykonávat svou práci. Invalidita může být jak z důvodu úrazu, tak i nemoci. Nemoci opět tvoří až 95% případů invalidity.

1.st. – pokles schopnosti o 35-49%, 2.stupeň pokles schopnosti o 50-69% a 3. stupeň pokles schopnosti o více než 70%.

Pojištění tohoto rizika je jedno z nejdůležitějších, jelikož člověk většinou přichází o značnou část svého příjmu, což má významný vliv na zachování životní úrovně.