PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Pracovní neschopnost definuje člověka, který není schopen dočasně vykonávat svoji práci, jak z důvodu nemoci tak i úrazu. U pracovní neschopnosti není vyplácena plná mzda, člověk tak přichází o značnou část svého příjmu, což může mít vliv na rodinný rozpočet.

Pokud bude výpadek krátkodobý, nemusí to být problém. U dlouhodobého stavu a pokud rodina nemá vytvořenou dostatečnou rezervu, je otázkou, jak dlouho to rodina bez pojištění, finančně zvládne?